Rewriting/redigering, adaption

När en befintlig text blivit inaktuell kan den ofta skrivas igenom för ett modernare språkbruk och förbättrad språkton. Rewriting, eller redigering, är ett sätt att förnya en text utifrån ändrade förutsättningar. Här ingår även SEO-anpassning.

Har du ett engelskt marknadsföringsunderlag som ska fungera för svenska mottagare så räcker inte en rak översättning. Istället arbetas texten om, adapteras till korrekt svenska med bibehållet grundbudskap och med hänsyn tagen till faktorer som inverkar på god kommunikation, som kulturella skillnader, ordlekar, ordrytm och branschuttryck.

Restylane

King skrev den svenska copyn, jag skrev om  de texter som var för starka för den tyska marknaden. Antirynkcrème-kampanj där copyn står skriven i rynkorna.

”When I thought my wife’s yoga instructor was gay…

… and prenuptial agreements weren’t needed.”

adapterades till:

”När jag insåg att jag glömt bort vår bröllopsdag …

… och att även min fru gjort det.”

Trygghetsstiftelsen

Hjälpande information till arbetsgivare som tvingas säga upp personal.

Trygghetsstiftelsen

Texter och rubriker har skrivits igenom, korrigerats och fått ett mjukare språk, utan att förlora sakligheten.

hiq.se

Rewriting och visst omdisponeringsarbete.